Ny tunnel under Romsdalsfjorden skal bygges etter de beste standarder. Tunnelen får to løp som reduserer ulykkesrisikoen vesentlig. 


Tautratunnelen blir spektakulær og et godt eksempel på moderne norsk ingeniørkunst. Tunnelen blir 16 kilometer lang og vil gå 360 meter dypt under øya Tautra i Romsdalsfjorden. Den vil gi trafikantene en helt ny opplevelse av å kjøre i tunnel. Det tenkes egne lysrom inne i tunnelen, for eksempel med Moldepanoramaet i silhuett i tunnelveggen.

Enkelte er bekymret for sikkerhet i tunneler. Det er forståelig. Når det skjer hendelser i tunneler, kan det være dramatisk. Særlig brann kan være dramatisk.

Likevel er tunneler i Norge svært sikre. Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vei i dagen. I fremtiden blir tunnelene enda sikrere. En lang rekke sikkerhetstiltak er innført i senere tid.

Tautratunnelen vil få to løp med rømningsveier mellom løpene. Rømningsveiene vil være for hver 250. meter. Dette gir kort avstand til nærmeste rømningsvei dersom det skulle skje en hendelse i tunnelen. Når det er to separate løp, vil det ikke være fare for møteulykker. Dette er en viktig årsak til at den nye veien blir svært sikker sammenlignet med dagens vei mellom Ålesund og Molde.

Det er ikke lenger lov å bygge tunneler med mer enn 5% stigning. Når stigningen ikke er mer enn 5%, er det liten fare for varmgang i kjøretøyer som skaper brann. Stigningen i Tautratunnelen blir omtrent den samme som på dagens E39 over Ørskogfjellet.

Tunnelen vil bli utstyrt med topp moderne varslings- og trafikkovervåkningssystemer. Dette innebærer at Veitrafikksentralen raskt kan både varsle trafikantene, nødetater og styre trafikken dersom en hendelse skulle skje. To tunnelløp gjør at nødetatene vil komme raskt til om det trengs. Skjer det en hendelse i det ene løpet, kan det andre løpet brukes effektivt til redning.

To tunnelløp, lav stigning og topp moderne varslingssystemer vil i sum gjøre den planlagte Tautratunnelen til en av verdens sikreste tunneler.