En fergefri E39

 

En hel time kan du spare på en ny vei mellom Ålesund og Molde. Samtidig kjører du på en sikker vei som skaper et bedre miljø for omgivelsene. Her kan du lese mer om et av de viktigste veiprosjektene i Møre og Romsdal. 
Selve fjordkryssingen på ny E39 Ålesund-Molde kalles Møreaksen.

 

 

Nytte

Redusert reisetid, reduserte ulykkeskostnader og økt verdiskapning er noe en ny E39 bringer med seg. Samtidig vil næringsliv og arbeidskraft være lettere tilgjengelig for hverandre. 

Les mer →

E39 Romsdalsfjorden.jpeg

Sikkerhet

Veistandard har stor betydning for trafikksikkerheten. Spesielt når trafikken øker, vil bedring i veistandard og sikkerhetstiltak redusere ulykkesrisikoen.

Les mer →

P4090049.jpg

Miljø

Det er viktig at vi legger vår infrastruktur til rette for lav- og nullutslippskjøretøyer i fremtiden. Samtidig er det viktig at negative konsekvenser for omgivelsene begrenses.

Les mer →