Om Møreaksen

Formålet med Møreaksen AS er å realisere et fergefritt samband over Romsdalsfjorden/Midfjorden, samt knytte kommunene Aukra og Midsund til fastlandet. Dette inkluderer finansiering av prosjektet, innkreving av eventuelle bompenger og alt som står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne være ansvarlig ved eventuell søknad om og innkreving av bompenger.

 

Historie

Selskapet Møreaksen AS ble stiftet i 1987. Formålet den gang var å etablere fastlandsforbindelse for Midsund og Gossen. Etter hvert ble det klart at den beste og mest realistiske løsningen for realisering vil innebære en felles løsning med ny fergefri E39 på strekningen mellom Molde og Ålesund. Møreaksen er en del av fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Møreaksen AS er eid av Møre og Romsdal Fylkeskommune, kommuner i distriktet og private interesser.

 

Ledelse OG Styre

Daglig leder
Harald Espeland

 

Styreleder 
Odd Helge Gangstad (Vara: Stein Akselvoll)

Nestleder
Jan Petter Hammerø (Vara: Sidsel Rykhus)

Styremedlemmer                                   
Britt Flo (vara: Kjell Sandli)
Vebjørn Krogsæter (vara: Olav Gjerland)
Anne Tafjord Seth (vara: Tove Henøen)
Alf Reistad (vara: Per Olav Myrstad)
Eva Langstein (vara: Gunnar Kvalsund)
Ingebjørg Nergaard (vara: Katrine Rindarøy)

 

 Aksjonærer
 

Møre og Romsdal fylkeskommune 20,26%
Midsund kommune 17,74%
Aukra kommune 17,74%
Ålesund kommune   7,46%
Molde kommune   7,46%
Haram kommune   7,20%
Sparebanken Møre   4,46%
Stiftelsen SpareBank 1 Smn utvikling   3,37%
Istad AS   2,70%
Aukra Næringsforum   2,70%
Midsund eiendom Hjemmel AS   1,43%
Kristiansund kommune   1,35%
Midsund Næringsforum   1,35%
Molde Næringseiendom AS   1,35%
Andre   3,43%